За підтримки Офісу НАТО в Україні проведено чергову серію тренінгових програм з психологічного відновлення учасників бойових дій
07.04.2018

За підтримки Офісу НАТО в Україні Громадська організація «Ліга офіцерів» провела чергову серію тренінгових програм з психологічного відновлення учасників бойових дій, які заплановані до звільнення в запас. За останні півтора місяця через тренінгові програми пройшли 520 військовослужбовців з тринадцяти військових підрозділів.

Заходи з психологічного відновлення учасників бойових дій відбулись в межах проведення Програми психологічних тренінгів «Шлях з бою до дому». Ця програма націлена на профілактику виникнення посттравматичних розладів та сприяння подоланню негативних наслідків травматичних подій у військовослужбовців, які можуть виникати під час їхнього переходу до мирного життя. Протягом реабілітаційних заходів військові отримали практичну допомогу з психологічного відновлення та профілактики професійного вигорання, навички самодопомоги та взаємодопомоги, а також опановують прості методи саморегуляції. Крім того, навчання було побудовано таким чином, щоб кожен учасник тренінгу зміг розробити свою власну стратегію використання набутого досвіду у цивільному житті.

Саме на таких практичних навичках, вміннях та знаннях щодо саморегуляції та відновлення були сфокусовані тренінгові психологічні заходи Громадської організації «Ліга офіцерів».

Слід зазначити, що починаючи з 2014 року такі заходи неодноразово доводили свою ефективність.

Як наслідок, за твердженням тих хто навчався, було змінено їх погляд на військову проблематику, збільшено конструктивного оптимізму в ставленні до свого майбутнього, сформовані наміри використовувати отримані знання та навички після завершення військової служби.

У свою чергу командний склад військових частин все частіше вважає, що військовослужбовці в обов’язковому порядку мають бути підготовлені до переходу у цивільне життя. При цьому зазначена підготовка має стосуватися розуміння своїх станів та емоцій, набуття ефективних комунікативних навичок у спілкуванні та вирішенні конфліктів і складних ситуацій, які можуть виникати в мирному житті.

Такої думки також дотримуються і військові психологи, які були залучені до тренінгів з метою вдосконалення своїх практичних навичок та обміну методичними напрацюваннями з психологами організації. За підсумками заходу військові психологи висловили вдячність за отриману методологічну підтримку, практичні та корисні вправи, методи та техніки.

Загалом, за відгуками учасників тренінгових програм ці заходи є вкрай актуальними. Адже в Україні дієва державна система психологічної реабілітації військовослужбовців — учасників бойових дій, ще не набула необхідних спроможностей.

http://www.mil.gov.ua/news/2018/04/13/za-pidtrimki-ofisu-nato-v-ukraini-provedeno-chergovu-seriyu-treningovih-program-z-psihologichnogo-vidnovlennya-uchasnikiv-bojovih-dij/