Постанова КМУ про виплати компенсацій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А

від 28 травня 2008 р.

N 499                                                                                                                                                                                   Київ

Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб

Відповідно до статті 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (2011-12) Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, що додаються. 2. Установити, що призначення і виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, що сталися після 1 січня 2007 р., здійснюється згідно з Порядком, затвердженим цією постановою. 3. Завершити виплату страхових сум за страховими випадками, що сталися до 1 січня 2007 р., відповідно до Умов державного обов’язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори, і порядку виплат їм та членам їх сімей страхових сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 488 (488-92-п) (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 242; 1995 р., N 6, ст. 146; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 48, ст. 3200), а також одноразової грошової допомоги відповідно до Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 284 (284-2007-п) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 532). Прем’єр-міністр України                                                                                                       Ю.ТИМОШЕНКО Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 499

ПОРЯДОК

та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб

1. У разі загибелі (смерті) під час виконання обов’язків військової служби військовослужбовця, який перебував на кадровій військовій службі або проходив військову службу за контрактом, військовослужбовця строкової військової служби, військовозобов’язаного чи резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності – його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога: сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця строкової служби, а в разі її відсутності – його батькам та утриманцям – у розмірі десятирічного максимального посадового окладу за першим тарифним розрядом, передбаченим для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом; сім’ї загиблого (померлого) військовозобов’язаного чи резервіста, який був призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, а в разі її відсутності – його батькам та утриманцям – у розмірі десятирічного грошового забезпечення зазначеного військовозобов’язаного чи резервіста виходячи з окладу за військовим званням у запасі та максимального окладу за посадою, до якої він був приписаний у запасі; сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця, який перебував на кадровій військовій службі або проходив військову службу за контрактом, а в разі її відсутності – його батькам та утриманцям – у розмірі десятирічного грошового забезпечення зазначеного військовослужбовця за останньою посадою, яку він займав на день загибелі (смерті), виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, відсоткової надбавки за вислугу років, а у разі загибелі (смерті), що сталася включно до 31 грудня 2007 р., – виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, відсоткової надбавки за вислугу років та щомісячної надбавки у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення відповідно до Указів Президента України від 10 квітня 1996 р. N 925 (925/96) та від 23 лютого 2002 р. N 173 (173/2002) і постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. N 829 (829-2000-п) . Члени сім’ї, батьки та утриманці визначаються відповідно до Сімейного кодексу України (2947-14) . Одноразова грошова допомога виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її одержання. У разі відмови однієї з осіб від одержання одноразової грошової допомоги її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її одержання. 2. Одноразова грошова допомога виплачується: 1) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), військовозобов’язаним чи резервістам, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення групи інвалідності, заподіяного їм під час виконання обов’язків військової служби, залежно від ступеня втрати працездатності – у розмірі, що визначається у відсотках 36-місячного грошового забезпечення; 2) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) у разі настання інвалідності в період проходження військової служби та особам, звільненим з військової служби, у разі настання інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення з такої служби чи після закінчення зазначеного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період її проходження, – у розмірі: 48-місячного грошового забезпечення – інвалідам I групи; 42-місячного грошового забезпечення – інвалідам II групи; 36-місячного грошового забезпечення – інвалідам III групи, а у разі настання інвалідності внаслідок виконання обов’язків військової служби – у розмірі: 60-місячного грошового забезпечення – інвалідам I групи; 54-місячного грошового забезпечення – інвалідам II групи; 48-місячного грошового забезпечення – інвалідам III групи; 3) військовозобов’язаним чи резервістам, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, у разі інвалідності, що настала в період проходження зазначених зборів, служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві, залежно від ступеня втрати працездатності – у розмірі, що визначається у відсотках від 12-місячного грошового забезпечення, а у разі настання інвалідності внаслідок виконання обов’язків військової служби залежно від ступеня втрати працездатності – у розмірі, що визначається у відсотках 60-місячного грошового забезпечення; 4) військовослужбовцям строкової служби у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення групи інвалідності, заподіяного їм під час проходження військової служби, чи в разі настання інвалідності під час проходження військової служби та особам, звільненим із строкової військової служби, у разі настання інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення з такої служби внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період її проходження, залежно від ступеня втрати працездатності – у розмірі, що визначається у відсотках десятирічного грошового забезпечення. Грошове забезпечення визначається: для військовослужбовців строкової служби – за максимальним посадовим окладом за першим тарифним розрядом, передбаченим для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на день втрати працездатності, а звільнених із служби – на день звільнення; для військовозобов’язаних чи резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, – за посадою виходячи з окладу за військовим званням у запасі та максимального окладу за посадою, до якої вони були приписані в запасі, на день втрати працездатності; для військовослужбовців, які перебувають на кадровій військовій службі або проходять військову службу за контрактом, – за останньою посадою, яку вони займали на день втрати працездатності, а звільнених із служби – на день звільнення виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, відсоткової надбавки за вислугу років, а у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення групи інвалідності чи у разі інвалідності, що сталися включно до 31 грудня 2007 р., – виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, відсоткової надбавки за вислугу років та щомісячної надбавки у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення відповідно до Указів Президента України від 10 квітня 1996 р. N 925 (925/96) та від 23 лютого 2002 р. N 173 (173/2002) і постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. N 829 (829-2000-п) . У разі встановлення більшого відсотка втрати працездатності або в разі встановлення групи інвалідності, яка дає право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата провадиться з урахуванням раніше виплаченої суми. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів. 3. Особи, яким виплачується одноразова грошова допомога у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи в разі настання інвалідності, подають за місцем проходження служби (зборів) або до військомату (далі – уповноважений орган) такі документи: заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) чи настанням інвалідності; довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення (контузії, травми або каліцтва); копію документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане з вчиненням особою злочину чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження; довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності; копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 4. Особи, яким виплачується одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста, подають до уповноваженого органу такі документи: заяви кожного повнолітнього члена сім’ї, а в разі наявності неповнолітніх дітей – іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги; витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) під час виконання обов’язків військової служби військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу); копію документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста, зокрема про те, що вона не пов’язана з вчиненням ним злочину чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження; копію свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста; довідку органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста; копію свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста – для виплати одноразової грошової допомоги батькам у разі відсутності сім’ї у загиблого (померлого) та окремого проживання батьків; документи, що підтверджують факт перебування особи на утриманні військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста, – для виплати одноразової грошової допомоги утриманцям у разі відсутності сім’ї у загиблого (померлого); копію свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині; копію свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові); копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації; копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера всіх повнолітніх членів сім’ї; копію посвідчення про призначення особи опікуном чи піклувальником (у разі здійснення опіки чи піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста). 5. Копії документів завіряються в установленому порядку керівником уповноваженого органу. 6. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених статтею 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (2011-12) , та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, установлених іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат. 7. Керівник уповноваженого органу подає в 15-денний строк з дня реєстрації документів головному розпорядникові бюджетних коштів висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги, до якого додаються документи, зазначені в пунктах 3 і 4 цього Порядку. Головний розпорядник коштів приймає у місячний строк після надходження зазначених документів на їх підставі рішення про призначення одноразової грошової допомоги і надсилає його разом з документами уповноваженому органові для видання наказу про виплату такої допомоги особам, які звернулися за нею, або в разі відмови для письмового повідомлення заявника із зазначенням мотивів відмови. Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом її перерахування уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначений одержувачем виплати, або через касу уповноваженого органу. 8. Військовослужбовець, військовозобов’язаний чи резервіст вважається таким, що виконує обов’язки військової служби відповідно до законодавства. 9. Фінансування витрат, пов’язаних з виплатою одноразової грошової допомоги, здійснюється відповідно до статті 23 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (2011-12) . Виплата одноразової грошової допомоги не провадиться, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність сталися у зв’язку з вчиненням військовослужбовцем, військовозобов’язаним чи резервістом злочину чи адміністративного правопорушення або є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється у разі смерті (загибелі) військовослужбовців, які на день загибелі (смерті) займали посади в державних органах, установах і організаціях із залишенням на військовій службі, – членам сім’ї, батькам та утриманцям, а у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) – військовослужбовцям, які проходять військову службу на цих посадах, та особам, звільненим з військової служби безпосередньо з цих посад, за рахунок коштів органів, з яких вони були відряджені.