Концепція адаптації військовослужбовців

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2007 р. N 720
Київ

Про затвердження Державної програми соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2011 року
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Державну програму соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2011 року (далі – Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Міністерства оборони визначені Програмою завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.
3. Міністерству оборони разом з Міністерством фінансів передбачати у проекті Державного бюджету України на відповідний рік видатки для виконання Програми.

Прем’єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 29
________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 720

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2011 року

Загальна частина

Відповідно до Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки та Закону України “Про чисельність Збройних Сил України на 2007 рік” (154-16) орієнтовна чисельність Збройних Сил на кінець 2007 року становитиме близько 200 тис. осіб, у тому числі 152 тис. військовослужбовців, а на кінець 2011 року – близько 140 тис. осіб, у тому числі 115 тис. військовослужбовців. Протягом 2007-2011 років з військової служби планується звільнити майже 60 тис. військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.
Переважна більшість військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів та за станом здоров’я, в тому числі тих, що мають право на пенсію, є особами працездатного віку з вищою освітою.
Згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (1533-14) право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають особи, звільнені з військової служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту у зв’язку із скороченням штатів без права на пенсію та визнані в установленому порядку безробітними.
Військовослужбовці Збройних Сил, що підлягають звільненню, та особи, звільнені з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил, відповідно до Закону України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей” (1763-15) мають право на безоплатну соціальну і професійну адаптацію за рахунок коштів державного бюджету незалежно від права на пенсію.
Згідно із Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (2011-12) військовослужбовцям, що підлягають звільненню у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів та за станом здоров’я, за відповідних умов дозволяється незалежно від права на пенсію проходити професійну перепідготовку протягом останнього року перед звільненням з військової служби за рахунок коштів державного бюджету.
Права військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на соціальну і професійну адаптацію можуть ефективно реалізуватися шляхом виконання цієї Програми.

Мета і основні завдання Програми
Мета Програми полягає у забезпеченні професійного навчання (професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації), сприяння у працевлаштуванні, надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг військовослужбовцям, що підлягають звільненню, та особам, звільненим з військової служби.
Основними завданнями Програми є:
координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у тому числі міжнародних, які беруть участь у вирішенні питання соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби;
соціальна та професійна адаптація осіб, звільнених з військової служби у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів та за станом здоров’я згідно із Законами України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей” (1763-15) і “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (2011-12) ;
професійна перепідготовка (тривалістю не менш як 500 годин) військовослужбовців, які мають вислугу військової служби не менш як 10 років та позитивні службові характеристики, протягом останнього року перед звільненням з військової служби за рахунок службового часу;
інформування військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, про заходи, які здійснюються на державному рівні для їх соціальної і професійної адаптації, а також про стан ринку праці та перспективи його розвитку, спеціальності та професії, що користуються попитом на ринку праці;
сприяння працевлаштуванню осіб, звільнених з військової служби, та створення умов для їх професійного навчання з використанням можливостей державної служби зайнятості, Міноборони, які згідно із законодавством можуть надавати зазначені послуги такій категорії осіб;
участь у міжнародних проектах і програмах, у рамках яких проводиться перепідготовка військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби.
Для виконання Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком.

Механізм забезпечення виконання Програми
Державним замовником Програми згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 461 (461-2006-р) “Про схвалення Концепції Державної програми соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку у зв’язку з реформуванням Збройних Сил та інших військових формувань, на період до 2011 року” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 32, ст. 2326) є Міноборони.
До виконання Програми державний замовник може залучати на конкурсних засадах підприємства, установи, організації та заклади незалежно від форми власності.
Функції з координації та контролю за виконанням Програми здійснює Міноборони.

Фінансове забезпечення
Загальний орієнтовний обсяг видатків з державного бюджету на виконання Програми становить 21141,3 тис. гривень.
Видатки з державного бюджету щороку уточнюються під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Очікувані результати
До кінця 2011 року буде надано більш як 20 тис. військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту, державну підтримку для соціальної і професійної адаптації. З них понад 5,6 тис. осіб матимуть змогу пройти професійну підготовку, перепідготовку, підвищити кваліфікацію за спеціальностями та професіями, які користуються попитом на ринку праці, та більш як 14,5 тис. осіб, звільнених з військової служби (з урахуванням тих, що пройшли професійне навчання), зможуть отримати роботу.